Svetlobni odtisi prostora
Uvod

urnik

sodelujoci
Lokacije

Kolofon
Strip Core
Svetlobni odtisi prostora
udeleženci delavnice študentov arhitekture, mentor doc. dr. Tomaž Novljan
pon., 15. junij 2009 ob 22.00 – otvoritev festivala
Trg Francoske revolucije, Ljubljana


Cilj junijske delavnice na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo je ustvariti svetlobni odtis v sicer izjemno občutljivem arhitekturnem miljeju okolice Križank. Študenti arhitekture bodo pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Novljana postavili svetlobno instalacijo, t. i. negativno senco, začasni nokturni pandan dnevnemu svetlobnemu ambientu.  
 
Doc. dr. Tomaž Novljan, univ. dipl. inž. arh., raziskuje področje svet-lobe in humanizacije ambientov v agresivnih okoljih. Od leta 2003 predava predmeta Svetloba in osvetlitev v prostoru ter Projektiranje in kompozicija na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Je mentor štude
ntskih delavnic in diplom, svetovalec za področje osvetlitve, referent na domačih in mednarodnih strokovnih posvetih, pisec v domačih in mednarodnih strokovnih publikacijah. V letih 2006-8 je na temo svetlobnega onesnaževaja, alternativnih načinov uporabe svetlobe in barve v podzemnih okoljih ter urbanih svetlobnih ambientov predaval na Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
 
Instalacija Svetlobni odtisi je del programa Ilirske province.
detektivi, svetlobna, gverila, svetlobe, alessandro, lupi, aleksandra, stratimirovic, daggfeldt, marjeta, zupancic, sasa, kerkos, matej, lavrencic, jean-charles, paumier, roger, tator, gallery, superflux, papelito, svetlobna gverila, svetlobna gverila, lighting, detectives, transantional, nightscapes, nočne, panorame, Strip Core, Stripcore, Slovenia, Forum, Forum Ljubljana, Svetlobna gverila - Reciklaza / Lighting guerrilla - Recycling, detektivi, svetlobne skatle, svetlobna, gverila, reciklaza, recycling, maro, avrabou, dimitri, xenakis,goran, denic, reci:luc, svetlobe, alessandro, lupi, aleksandra, stratimirovic, daggfeldt, marjeta, zupancic, sasa, kerkos, matej, lavrencic, jean-charles, paumier, roger, tator, gallery, superflux, papelito, detektivi svetlobe, festival svtlobe, festival, marko, kovacic, natan, valgusfestival, beograd svetlosti, okrog sveta, nebo, fakutleta za arhitekturo, tomaz, novljan, kaja avbersek, buro, destruct, mats lindstrom, anna koch, svetloba, osvetlitev, svetlobna gverila, svetlobna gverila, lighting, detectives, transantional, strip, core, forum, ljubljana, strip core, 2009, ljubljana, kranj, lighting guerrilla, reci:luc, re:light, reci:svetlo, 15. junij - 18. julij 2009