Svetlobna gverila
galerija / gallery
 LJUBLJANA
PREDOTVORITVENI PROGRAM / PREOPENING PROGRAM
Simbiont, Ribji trg     
Simbiont,
        Tromostovje
Simbiont, Tromostovje

Simbionti, Avtobusna postaja
Simbionti, Avtobusna postaja
Simbiont, Zmajski most
Simbiont, Zmajski most
Simbionti, Akc Metelekova
Bernard Murigneux: Simbionti / Symbionts
Ocubo: Cloveske ploscice / Human
        Tiles

Ocubo:
         Cloveske ploscice / Human Tiles
Ocubo: Cloveske ploscice / Human
        Tiles

Ocubo: Cloveske ploscice / Human
        Tiles
Ocubo: Človeske ploščice / Human Tiles
Andrej Stular: Nocna branja /
        Nocturnal Readings             Andrej
        Stular: Nocna branja / Nocturnal Readings
 Andrej Stular: Nocna branja
        / Nocturnal Readings
Andrej Stular: Nocna branja /
        Nocturnal Readings
Andrej Stular: Nocna branja /
        Nocturnal Readings
Andrej Štular: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt 
Andrej Stular: Nocna branja /
        Nocturnal Readings
Marko Kovacic & Brane Zdralo
Andrej Štular & Koco & Saša Kerkoš: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt

Marko A. Kovačič & Brane Ždralo: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt
Kaja Avbersek:
        (So)stanovalci / (Room)mates
Kaja Avbersek:
        (So)stanovalci / (Room)mates  
Kaja Avbersek: (So)stanovalci /
        (Room)mates

Kaja Avbersek:
        (So)stanovalci / (Room)mates


Kaja Avberšek: (So)stanovalci / (Room)mates
Fakulteta za
        arhitekturo: Knjiga razsvetljuje / Book enlighting
Fakulteta za
        arhitekturo: Knjiga razsvetljuje


Fakulteta za arhitekturo: Knjiga razsvetljuje /
Faculty of Architecture: Book enlightens
Svetlobna
         gverila 2010
Kaja Avbersek & Srecko Kosovel
Svetlobna gverila 2010 / Lighting guerrilla 2010
Kaja Avberšek & Srečko Kosovel: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt
Matej Stupica: Kosovel
Jakob Klemencic
Matej Stupica & Srečko Kosovel: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt
Jakob Klemenčič & Joshua Beckman: Nočna branja na asfaltu / Nocturnal Readings on the Asphalt
Nocna branja / Nocturnal Readings
Nocna branja / Nocturnal Readings


Aleš Presetnik: Nočna branja v parku / Nocturnal Readings in the Park
Nocna branja /
        Nocturnal Readings
Nocna branja / Nocturnal Readings
Nocna branja / Nocturnal Readings
Nocna branja / Nocturnal Readings
Marko A. Kovačič in Brane Ždralo: Fatamorgana - Nočna branja v parku / Nocturnal Readings in the Park

Nocna branja / Nocturnal Readings
Luzinterruptus: Osebna branja / Personal readings
Marko Crnobrnja (studio Štap i kanap): Past za bralce - Nočna branja v parku / Trap for Readers - Nocturnal Readings in the Park

Luzinterruptus: Osebna branja /
        Perosnal readings

Luzinterruptus: Osebna branja /
        Perosnal readings           Luzinterruptus: Osebna branja / Personal
        readings
Luzinterruptus: Osebna branja /
        Personal readings
Luzinterruptus: Osebna branja /
        Personal readings
Luzinterruptus: Osebna branja /
        Personal readings

Luzinterruptus: Osebna branja /
        Personal readings
Luzinterruptus: Osebna branja / Personal Readings
Aleksandra Stratimirovic: Dobri
        duhovi / Kind Spirits
Aleksandra Stratimirovic: Dobri
        duhovi / Kind Spirits
Aleksandra Stratimirovic: Dobri
        duhovi / Kind Spirits
Aleksandra Stratimirovic: Dobri
        duhovi / Kind Spirits
Aleksandra Stratimirović: Dobri duhovi / Kind Spirits
NatanEsku: Proerektorji /
        Proerectors
Katja Lavrisa: V senci deznika / In
        the shade of an umbrella
NatanEsku: Proerektorji / Proerectors


Katja Lavrisa: V senci deznika / In
        the shade of an umbrella
  Podvodno mesto
        - delavnica / Underwater City - workshop           Podvodno mesto - delavnica / Underwater City -
        workshop 
 Katja Lavriša: V senci dežnika / In the Shade of an Umbrella

Podvodno mesto - delavnica / Underwater City - workshop
Podvodno mesto - delavnica /
        Underwater City - workshop    Podvodno
        mesto


photos by: DK 

detektivi, svetlobna, gverila,mesto, city, natanEsku, nocna branja, strip, svetlobe, alessandro, lupi, aleksandra, stratimirovic, daggfeldt, marjeta, zupancic, sasa, kerkos, matej, lavrencic, jean-charles, paumier, roger, tator, gallery, superflux, papelito, svetlobna gverila, svetlobna gverila, lighting, detectives, transantional, nightscapes, nočne, panorame, Strip Core, Strip Core, Slovenia, Forum, Forum Ljubljana, Svetlobna gverila - Reciklaza / Lighting guerrilla - Recycling, detektivi, svetlobne skatle, svetlobna, gverila, reciklaza, recycling, maro, avrabou, dimitri, xenakis, goran, denic, reci:luc, svetlobe, alessandro, lupi, aleksandra, stratimirovic, daggfeldt, marjeta, zupancic, sasa, kerkos, matej, lavrencic, jean-charles, paumier, roger, tator, gallery, superflux, papelito, detektivi svetlobe, festival svtlobe, festival, marko, kovacic, natan, valgusfestival, beograd svetlosti, okrog sveta, nebo, fakulteta za arhitekturo, tomaz, novljan, kaja avbersek, buro, destruct, mats lindstrom, anna koch, svetloba, osvetlitev, svetlobna gverila, svetlobna gverila, lighting, detectives, transantional, strip, core, forum, ljubljana, strip core, 2010, ljubljana, kranj, lighting guerrilla, reci:luc, re:light, reci:svetlo, mesto, city, Bernard, Murigneux, ocubo, luzinterruptus,tomaž,novljan, katja, lavriša, kaja, avberšek, natan, brane, zdralo, andrej, stular, katja, lavrisa, ales, presetnik,andrej, stular, marko, crnobrnja, natanesku, nocna branja, mesto, strip