<
Daniel
                  Sauter: Svetlobni napad

DANIEL SAUTER: SVETLOBNI NAPAD
festival Ana Desetnica, Ljubljana, 30. junij 2011, 1. in 2. julij, ob 22.00, start: Novi trg
 
Svetlobna gverila je za vaše oči in ušesa do 15. julija prepustila Festivalu Ljubljana v skrb cvetlični vrt Sophie Guyot. Vmes pa je sklenila še posebno razmerje z Ano Desetnico in v njej že tako bogati program infiltrirala svetlobnega agenta Daniela Sauterja, ki bo v času festivala Ane Desetnica izvedel več Svetlobnih napadov.
 
SVETLOBNI NAPAD (orig. Light Attack) je projekt, ki poteka v javnem urbanem prostoru. Med vožnjo po mestu se virtualni animiran lik projicira na mestne stavbe in raziskuje prostore, »kam iti« in »kam ne iti«. Na obnašanje tega lika vplivata okolje oz. arhitektura in mimoidoči. S projektom avtor osvetljuje razmere javne sfere in sodobnega urbanega prostora ter raziskuje strategije izražanja, komunikacije in distribucije.
Ta vizualni dialog vzbuja vprašanja o privatnem, lastnini in javnem. Kako javen je javni prostor? Kakšen odnos ima do tega vprašanja javna uprava?
 
DANIEL SAUTER je umetnik, ki ustvarja interaktivne instalacije in site-specific intervencije, ki se ukvarjajo s kulturnim in socialnimi implikacijami novih medijev. Njegov opus obsega različne discipline, od elektronske umetnosti, performansa, robotike, zvočne umetnosti, interaktivne skulpture in softwarske umetnosti. Čeprav je tehnologija pomemben aspekt Sauterjevega ustvarjanja, ni njegov glavni vidik. Sauter uporablja tehnologijo kot umetniški material v širšem družbenem in kulturnem kontektstu. Sauterjevo delo zaznamuje raziskovanje vpliva tehnologije na urbane prostore, družbene odnose in človeško telo.
 
Sauter je diplomiral 2002 na Karlsruhe University of Art and Design, ZKM Karlsruhe v Nemčiji. Podiplomski študij je 2004 zaključil na Oddelku za medijsko umetnost  na UCLA (University of California Los Angeles), ZDA.
 
2005 je prejel posebno pohvalo »Nabi Special Honorary Mention for UNESCO Digital Arts Award 2005«, nagrado Bernay Kurland Grayson Award za kreativnost, nagrado Art In Motion Award, leta 2001 pa EUROPRIX Top Talent Award. Njegovo delo je bilo zapaženo in prejelo posebno pohvalo na Ars Electronica leta 2004 in 2009 v kategoriji Interactive Art, in na 8. Japan Media Arts Festival.
Sauter je asistent profesor na New Media Arts na School of Art and Design na University of Illinois v Chicagu.
 
S svojimi deli je sodeloval na mednarodnih umetniških prizoriščih, med njimi: Ars Electronica Festival 2004 in 2009, Linz, Avstrija; ACM SIGGRAPH 2006 in 2010, Boston, ZDA, Los Angeles, ZDA; 3. Beijing International New Media Arts Exhibition, Peking, Kitajska; 8. Japan Media Arts Festival v Metropolitanskem muzeju fotografije v Tokiu, Japonska; National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Tajvan; Witte de With, Center for Contemporary Art, 35. International Film Festival, Rotterdam, Nizozemska; the Microwave International Media Art Festival, Hong Kong, Kitajska; the Art Center Nabi, Seoul, Koreja; Luminale, Biennial for Light Culture, Frankfurt, Nemčija; the MIXED MEDIA festival, Milano, Italija; the Beyond Media Festival 05, Florence, Italija; the Nano exhibition, LACMALab, Los Angeles, ZDA …
 
Koprodukcija: Svetlobna gverila in mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica

Vizualni material za novinarje je na www.svetlobnagverila.net/pressSvetlobna gverila 2011
2010
2009
2008