Hamo
        Čavrk: CARTA INCOGNITA
Hamo
         Čavrk: CARTA INCOGNITA
Čavrk nam predstavlja delo iz novejšega opusa, medijsko obogateno etapo iz svojega dolgoletnega cikla Carta Incognita. Sprva je nastajal kot grafična mapa, katere oblikovne prvine pa avtor v zadnjem času razširja z aktivno uporabo svetlobe, zvoka in (otvoritvene) video projekcije.

»Nastanku Carte Incognite, ki se slogovno napaja v izročilu abstraktnega geometrizma, je botrovalo avtorjevo navdušenje nad topografijo zemeljskih poldnevnikov in vzporednikov. Ti so mu predramili domišljijo, spodbujeno z možnostmi potovanj, premikanja po različnih sferah prostora, ki pa ga je avtor vseskozi raziskoval predvsem s transcendentalnega vidika. Že v najzgodnejših grafikah iz cikla je dobro razvidna temeljna oblikovna podstat, ki jo avtor z določenimi modifikacijami nadaljuje še dandanes: ožarčene linije oz. nakrhani trakasti elementi iz različnih kotov in daljav prečijo slikovno polje, ki je tako poseljeno s sledmi pulzirajočega gibanja; povečini monokromatske teksture različnih jakosti in tonalnih modalitet ustvarjajo mrežaste optične strukture, ki se prek svojih zgoščenih sečišč izgubljajo v neskončnosti. Čavrk je tovrstne likovne poudarke razvijal tudi pri nadgradnji v druge medije, pri čemer je vseskozi konsistentno ohranjal osnovno formalno maniro Carte Incognite.
... Carta Incognita tako predstavlja svojstveno subjektivno kozmografijo, kjer se nakazane bližine in daljave imaginarnega prostora berejo kot metaforični ključ od vrat duhovne sfere.« (Odlomek iz besedila Matjaža Brulca k razstavi v Galeriji Simulaker, NM, 2012)

Grafik, kipar in slikar Hamo Čavrk (1950, Sarajevo, BA) je po šolanju v Sarajevu in Zagrebu leta 2007 zaključil magisterij iz grafike na ALUO UL. Na Akademiji uporabnih umetnosti na Reki (HR) je zaposlen kot docent katedre za grafiko. Živi in dela med Novim mestom in Zagrebom.
urnik sodelujoci Kolofon galerija Program
           v pdf-ju Strip
         Core
English
2012
2010
2010 2009
2008
svetlobnagverila.net