Robyn
        Moody: Interferenca valovanja

Robyn Moody: Interferenca valovanja

Elektromagnetni spekter sestavljajo elektromagnetna valovanja, od nizkih radijskih valov do visokih frekvenc gama žarkov. Tudi vidna svetloba je del valovanja, vendar se njena frekvenca loči od ostalih. Prisotnosti frekvenc valovanja ne zaznamo brez uporabe določenih detektorjev, npr. oči, ki nas opozorijo na njihovo prisotnost. Naša čutila zaznavajo zgolj določen spekter frekvenc, za druge potrebujemo različne pripomočke. Med prvimi in dolgo edinimi takšnimi detektorji je bil radio. Z nastavitvijo frekvence radia na določeno valovno dolžino smo zaznali obstoj tega valovanja.


Robynu Moodyju se zdi dejstvo, da so to običajno nevidni valovi, za katere potrebujemo pametne naprave, da jih naši čuti zaznajo, a ne začnejo šele takrat obstajati, prav intrigantno. Radijski valovi, valovi mobilnih telefonov, wifi signal in še nič koliko drugih valovanj nas vseskozi obdajajo, ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne. Moody želi izpostaviti, da se tem valovom ne da izogniti in da pravzaprav to sploh ni potrebno. Naraščanje števila naprav nam dopušča, da zaznavamo in uporabljamo te frekvence, a sočasno narašča tudi strah pred njimi. Histerijo še spodbujajo različne informacije na medmrežju in govorice. Brez ustreznih dokazov 'verniki' hitro posvojijo te teorije zarote, ki vključujejo tudi koruptivne znanstvenike in vladna prikrivanja. Ljudje se navdušujejo nad idejami iz (igranih) filmov in jih, kljub temu da ne gre za dokumentarce, prevzemajo kot resnico, dano dejstvo. Tovrstna praksa ne velja le za neškodljivo valovanje, pač pa se prenaša na medicinsko znanost, iniciative za izboljšanje javnega zdravstva …


Vsaka podoba lahko podkrepljena z zvokom vzbudi močno čustveno reakcijo. Tega se zavedajo predvsem filmski ustvarjalci, ki z zvokom podobi dajo bodisi vesel, bodisi nostalgičen, bodisi grozljiv značaj. Medtem ko 'verniki' poskušajo vsiliti občutke strahu in groze pred lepoto navdihujoče narave, projekt Interferenca valovanja prikazuje tako lepo kot elegantno videnje svetlobnega valovanja s spreminjajočo se zvočno podlago.

 

Odpiralni čas: torek–nedelja: 18.00–23.30. Do 20. junija.

Koprodukcija: Festival Ljubljana


urnik sodelujoci Kolofon galerija Program v pdf-ju Strip
         Core
2013 2013
2012
2010
2010 2009
svetlobnagverila.netEnglish
2008