Fakulteta za arhitekturo: Svetloba gibanja
Uvod

urnik

sodelujoci
Kolofon
Program
           v pdf-ju

Strip
         Core

English

2010

2010

2009
2008


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FAKULTETA ZA ARHITEKTURO: Svetloba gibanja
mentorji: dr. doc. Tomaž Novljan, izr. prof. dr. Tadeja Zupančič in gostujoči mentorji iz tujine
sreda, 6. junij, ob 21.30, Brv (do 8. junija 2012, 21.30-23.30) SODELUJ!

Mestni prostor je prostor, kjer je neprestano prisotno gibanje. Gibanje poteka med posameznimi točkami, ki predstavljajo vozlišča – križišča poti. Potovanje oz. gibanje je torej ena od osnovnih funkcij mesta. Ne glede na to, med sestavne dele mestnega prostora štejemo tudi objekte, ki s svojim vizualnim jezikom to funkcijo gibanja še poudarjajo. To so mostovi. 

Študenti za arhitekturo bodo s pomočjo svojih mentorjev na internem natečaju zasnovali in izdelali svetlobno inštalacijo, ki bo postavljena na enem od ljubljanskih mostov. Svetlobna inštalacija bo simbolno okrepila osnovno funkcijo mostu: gibanje. Na obstoječo mostno konstrukcijo bodo začasno pritrjena svetila majhne moči, ki bodo s svojim 'mikro' gibanjem v območju lokacije mostu tvorila dinamične in naključne prostorske vibracije. S tem bo nastala svojevrstna predstava svetlobe v mestnem parterju. Pri predstavi svetlobne inštalacije bodo, ob pomoči študentov arhitekture, lahko sodelovali tudi naključni mimoidoči.

Fakulteta za arhitekturo že od samega začetka s študenti sodeluje pri programu Svetlobne gverile. Dosedanje  projekte je samostojno vodil doc. dr. Tomaž Novljan, ki vodi predmete Svetloba in osvetlitev v prostoru, Projektiranje in kompozicija, Barve v arhitekturi. Lanskoletna instalacija na Svetlobni gverili je odmevala tudi v tujini in letos gostuje na mednarodni prireditvi v Avstriji.

Prof. dr. Tadeja Zupančič; na fakulteti vodi raziskave in predava Multimedijski prostor, Osnove urbanizma, Občutljivi prostori mesta ter druge predmete enovitega magistrskega in doktorskega študija arhitekture.

Gostujoči mentorji iz tujine so iz projektnega okvira EU projekta ARCHI21.

do 8. junija 2012