Fakulteta
        za arhitekturo: Samo za vogal poglej
Fakulteta
         za arhitekturo: Samo za vogal poglej

Ulica je eden ključnih dejavnikov mestnega utripa in prostora. Komunikacijska žila, v materialnem in v nematerialnem pomenu. Vsaka je drugačna, samosvoja … široka ali ozka, bolj ali manj prometna, bolj ali manj zanimiva … Odvisno od tega, kam oz. od kod vodi in kaj se na njej dogaja. Nekatere so (zaradi svoje lege) zapostavljene. Po krivici. Četudi so lepe. Kot bi kdo čez njih »naredil križ«. Ena izmed takih je Križevniška ulica v Ljubljani. Njen iztek na južnem koncu se konča »v prekršku«, pri prečkanju Zoisove ceste. Tik pred tem lahko zapazimo čudovit vrt, vrt Križevniške cerkve, ki ga v naši zavesti utrjujejo tudi umetniške intervencije Svetlobne gverile.

Domači in tuji študenti Fakultete za arhitekturo UL bodo pod mentorstvom arhitekta doc. dr. Tomaža Novljana, ki sicer na fakulteti poučuje predmeta Barva v arhitekturi in Svetloba v arhitekturi, raziskovali odnos med notranjim prostorom vrta in zunanjim prostorom ulice. S pomočjo petih različnih svetlobnih učinkov načrtujejo, malce provokativno, interaktivno povezovanje z mimoidočimi. Z glavne, bolj izpostavljene in obiskane fasade, ki meji na Trg francoske revolucije, nameravajo pozornost preusmeriti za vogal, na stransko fasado, ki meji na Križevniško ulico. Ker obstoječi okenski okviri v njej omogočajo pogled na vrt s petih vidikov, smo stranski fasadi vsaj v času festivala namenili glavno vlogo. To bo vloga nekakšnega vmesnika med javnim prostorom ulice in poljavnim prostorom vrta, hkrati pa tudi neke vrste svetlobni magnet, ki bo temu delu Križevniške ulice podaril nekaj več »mestnega«.

urnik sodelujoci Kolofon galerija Program
           v pdf-ju Strip
         Core
English
2012
2010
2010 2009
2008
svetlobnagverila.net