Jernej Čuček Gerbec: Googleprostor/Googlespace

Jernej Čuček Gerbec: Googleprostor/Googlespace

večmedijska razstava

 

Googleprostor je participativno okolje, ki raziskuje naše dojemanje prostora in odnosa med realnim in virtualnim. Delo temelji na projekciji virtualne replike galerije, kot jo je zajel Googlov ulični pogled, in zastavlja vprašanja o semiotičnem odnosu med realnostjo in reprezentacijo. Simulaker postane objektivna realnost, v katero se gledalec potopi in lahko z njo stopa v interakcijo.

 

Na razstavi je 'simulaker' prostora projiciran na razstavni prostor. Prekrivanje simulakra in dejanske realnosti ustvarja metaobjekt, ki se zdi spremenjen in s tem drugačen tako od realnega prostora kot od njegovega dvojnika, ki ga podaja Google Street View. Zaradi nemožnosti popolnega ujemanja realnega prostora in prostora, ki ga ustvari programska oprema, se kažejo jasne razlike, posledica česar je razstavljen, dekonstruiran prostor. Podobno kot pri kubističnem kolažu sobivata simbolična upodobitev in predstavitev realnega.

 

Googleprostor preizprašuje semiotsko razmerje med realnim in virtualnim prostorom ter tako 'materializira' teorije hiperrealizma in raziskuje strukturalno naravo videnega (z izrecnimi referencami na francoski strukturalizem). Simulaker tako postane objektivna realnost, ki obiskovalca potegne vase, tako da postane sestavni del same instalacije.

 

JERNEJ ČUČEK GERBEC je diplomant fotografije na fakulteti VIST. V svojih delih raziskuje odnos med simulakrom in realnostjo s pomočjo semiološke strukture. Študij bo nadaljeval na finski univerzi Aalto na oddelku za vizualno kulturo in sodobno umetnost.

 

Odpiralni čas: torek–petek: 12.00–18.00 (in po dogovoru). Do 3. julija.

Produkcija: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana

urnik sodelujoci Kolofon galerija Program v pdf-ju Strip
                  Core
2013 2013
2012
2010
2010 2009
svetlobnagverila.netEnglish
2008