Svetlobna gverila  1, 2, 3, 4, 5, 6
Lighting Guerrilla

Tomaž Črnej: Doneski k slovanski mitologiji / Contributions to the Slavic mythology

17 June 2016 -
Park ob Gradaščici / Park at Gradascica river




Vse fotografije je posnel DK. All photos by DK.
Tomaz Crnej   Tomaz Crnej
Tomaz Crnej

Fantastična vegetacija / Fantastic vegetation - from the workshop
18 June-3 July 2016

Park Tivoli

Fanatasticna vegetacijaFantasticna vegatacija   
Fantasticna vegetacija 

Fantastična vegetacija / Fantastic vegetation - from the workshop
18 June-3 July 2016
Park Tivoli


ČIPke: Narava_nosim naelektreno / Nature_I Wear Electrified

18 June 2016
Vžigalica gallery



Fantastična vegetacija  ČIPke
ČIPke: Narava_nosim naelektreno / Nature_I Wear Electrified

18 June 2016
Vžigalica gallery
(leva/left)





CIPke


Re:Akcija4
6.−23. sept. 2016, Celje,
več lokacij/more locations

odprtje/oprening

(leva/left)


Iva Tratnik: Sence.v.Temi
(desna/right)

odprtje/opening Iva Tratnik: Sence. v.Temi

Manja Vadla: Skrito, prikrito, odkrito.
(leva/left)

 

Natan Esku: Evolucija

(desna/right)
Manja Vadla: Skrito, prikrito, odkrito.  Natan Esku: Evolucija
>>
 

Kaja Avberšek & Darja Osojnik: Šajn*n*flaj
(leva/left)





Tomaž Črnej: Doneski k slovanski mitologiji
(desna/right)
Kaja Avberšek & Darja Osojnik: Šajn*n*flaj Tomaz Crnej

2015
2014
2013
2010
2011
2010
2009
2008
home





Strip Core