Adrijan
        Praznik
Adrijan Praznik

 

Sliko obravnavam kot objekt, ki deluje hkrati kot nekakšen pivnik idej. Moj slikarski proces vključuje poglobljeno raziskovanje številnih naravoslovnih in družboslovnih vsebin, ki se mi zdijo problematične glede na družbo in čas, v katerem živim. Likovno plat svojih slik razumem kot 'sled' posameznih razmišljanj in raziskovanj. Moje umetniško delo je kolaž v treh stopnjah: vsebinski kolaž, računalniška skica in tehnološko-materialna izvedba. Pri delu operiram s siromašnimi podobami, ki jih apropriiram in rekontekstualiziram v nove vsebinske celote. Skozi proces prevajanja podob, ki delujejo kot nekakšen pervertiran 'meme', pridem do nečesa zelo nasprotnega – slike, ki je spričo svoje velikosti in materije zelo navzoča v prostoru in deluje kot nekakšen kiparski objekt ali celo kot monolit. Tudi izvedbena plat mojih del se v veliki meri dopolnjuje z vsebinsko zasnovo slik. S 'hekanjem' tehnologije in z uporabo materialov, ki so danes na voljo, gradim nekakšen naredi-si-sam slikarski stroj. Način, s katerim odslikujem podobo, ni nepomemben; menim, da se preko tega dobro odraža čas, ki ga živimo, kot tudi vprašanje, kako ga živimo. Slikarska instalacija Ena velikost za vse tako spregovori o nosilni vlogi institucionalnih sistemov, katerih vlogo zmeraj bolj prevzemajo korporacijske združbe, te pa zmeraj bolj upravljajo našo vsakdanjo realnost s poudarkom na vpetost v razmerja moči. /Adrijan Praznik/

 

ADRIJAN PRAZNIK je zaključil Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in se nato vpisal na ALUO, smer slikarstvo. Poleg slikanja se ukvarja tudi z ilustracijo in stripi; redno je sodeloval s časopisom Tribuna, svoja dela pa med drugim objavlja tudi v revijah Stripburger, Fotografija in Praznine. Leta 2013 mu je ALUO podelila nagrado za posebne dosežke. Od leta 2007, ko je prvič razstavljal, je sodeloval na več odmevnih razstavah v domovini in tujini. Živi in dela v Ljubljani.


Pri videu sta sodelovala
Boj Nuvak in Dominik Mencej.


Realizacijo projekta je omogočilo podjetje Kolosej (Reit d.o.o.).

Koprodukcija: Muzej in galerije mesta Ljubljane

urnik sodelujoci Kolofon galerija Program v pdf-ju Strip
         Core
2013 2013
2012
2010
2010 2009
svetlobnagverila.netEnglish
2008