Adrijan Praznik
Park geometerika
Aleksandra Stratimirovic Alessandro Lupi
Interna
Andrej Štular
Adrijan Praznik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Aleksandra Stratimirović

Alessandro Lupi Ana Rahela Klopčič Andrej Štular
Anna Berglind
Interna Boris Beja
Casperelectronics
Cirkluacija 2
Claudia Reh
Anna Berglind Anže Kreč Boris Beja Casperelectronics Cirkulacija 2 Claudia Reh
Derida Dance
Dewide Vree
Elena
          Fajt
Gulag
          Interventions
Jan
          Komarek
Jernej Čuček Gerbec
Derida Dance Dewi de Vree Elena Fajt Gulag Interventions Jan Komárek Jernej Čuček Gerbec
Joachim SLugocki & Katarzyna Malejka
Park geometerika Joachim SLugocki & Katarzyna Malejka Katja Paternoster
Lenka
         Djorojevic
Lina Rica
Joachim Sługocki

Kari Kola
Katarzyna Malejka Katja Paternoster Lenka Đorojević Lina Rica
Maja Burja Marko Drpic Kontejner Kontejner Michael Bosanko Mina Fina
Maja Burja Marko Drpić Marko A. Kovačič Matej Stupica Michael Bosanko Mina Fina
Park geometerika Natan Esku
Neja Tomšič
Kontejner Ocubo
Ocubo
Naravoslovnotehniška fakulteta - Oddelek za tekstilstvo Natan Esku Neja Tomšič Neža Jurman Ocubo Ocubo
Raumzeitpiraten
Ring Ging Bling
Robyn Moody: Konstelacija
Robyn Moody: Interferenca valovanja
Aleksandra Stratimirovic Saša Spačal
RaumZeitPiraten Ring Ging Bling – BILDWERK, LWZ, Markus Harthum, Woeishi Lean, Robert Hammerle Robyn Moody Robyn Moody Sandra Praun Saša Spačal
Saša
         Spačal Simon
         Bergoč Park geometerika Staš Vrenko Interna Tina
         Drcar
Saša Spačal Simon Bergoč Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Staš Vrenko Tilen Vipotnik Tina Drčar
Ula
         Sickle
(SO)delujem
Yann
         Leguay


Ula Sickle
(SO)delujem Yann Leguay


urnik sodelujoci Kolofon galerija Program v pdf-ju Strip Core
2013 2013
2012
2010
2010 2009
svetlobnagverila.netEnglish
2008