Foto: DK

Laboratorij Svetlobne gverile

Laboratorij Svetlobne gverile je sklop aktivnosti, namenjen neformalnemu izobraževanju na področju svetlobne umetnosti in spodbujanju mladih k raziskovanju medija svetlobe, umetnosti in javnega prostora. Pri zasnovi programa sodelujemo s priznanimi umetniki in strokovnjaki, izvajamo pa ga skupaj s koproducenti in različnimi izobraževalnimi institucijami, kot so denimo Fakulteta za arhitekturo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo … Del izobraževalnega programa, katerega dosežke redno predstavljamo na festivalu Svetlobna gverila, je namenjen dijakom in študentom omenjenih institucij, del programa pa je odprt za širšo zainteresirano javnost. Udeležencem programa Laboratorija Svetlobne gverile tako omogočamo bogatenje svojega znanja in izkušenj s področja rabe in oblikovanja svetlobe, s čimer skrbimo za nadgradnjo in praktično obogatitev ustaljenih pedagoških procesov.