Alessandro Lupi: Sence in Sekunde [orig. Shadow Series & Seconds]

Alessandro Lupi: Sence in Sekunde [orig. Shadow Series & Seconds]
svetlobni instalaciji

Alessandro Lupi se v Ljubljano vrača s kar dvema projektoma: tako Shadow Series kot Seconds se na duhovit način poigravata s človeškimi čuti ter razumom oziroma z našo percepcijo časa in prostora. Serija manjših svetlobnih skulptur Shadow Series temelji na iluzorični izrabi senc, ki povzročajo kognitivni kratek stik, obenem pa razpirajo tudi narativni potencial posamične stvaritve. Za drugim projektom, poimenovanim Seconds, se skriva gomila urinih kazalcev, ki po svoje umerjajo naš čas. V dveh različnih načinih gibanja se urini kazalci premikajo bodisi na način, ki obuja občutek fragmentiranosti in s tem naruši koncept časa, bodisi tako, da oblikujejo različne like, s čimer se kazalci iz označevalcev časa spremenijo v označevalce prostora. S predstavljenima deloma Lupi ustvarja popačene verzije resničnosti in odkriva vrzeli v času in prostoru, s tem pa pokaže, kako nezanesljivo in popačeno je lahko naše zaznavanje sveta.

ALESSANDRO LUPI (1975, Genova) je leta 2000 zaključil šolanje na umetniški akademiji v Genovi v Italiji. Z intenzivnimi umetniškimi raziskavami svetlobe in prostora je pričel konec 90. let, ko je zasnoval svoje prve skulpture iz niti. Zadnja leta se intenzivno posveča raziskovanju svetlobe in senc v različnih skulpturalnih in prostorskih postavitvah, s katerimi raziskuje meje človeške percepcije. Pripravil je vrsto odmevnih samostojnih razstav tako v domovini kot v tujini. Živi in deluje med Genovo in Berlinom.


Galerija Vžigalica, Ljubljana,
odpiralni čas: tor.–ned., 12.00–23.30
prost vstop


koprodukcija: MGML