ALICJA PANASIEWICZ: Svetilnik Ljubljanica

Alicja Panasiewicz: Svetilnik Ljubljanica

Alicja Panasiewicz: Svetilnik Ljubljanica
svetlobna instalacija
pod Tromostovjem
22. maj–17. junij 2023


Svetlobna instalacija poljske umetnice Alicje Panasiewicz se navdihuje pri slovenski stavbni dediščini, ki jo skuša s pomočjo postopka apropriacije vpeti v nove pomenske in prostorske kontekste. Izhodišče njenega projekta sta dva svetilnika, ki kot stražarja bdita nad vhodom v piransko pristanišče; avtorica ju je poustvarila in umestila ob vodo pod Plečnikovo Tromostovje. Bogata simbolika svetilnika, ki nakazuje varno pot, povratek domov, se tako gledalcu razodeva ob vodni osi prestolnice. Dodatni element postavitve se kaže kot dialog s Plečnikovo zapuščino: avtorica je namreč pri zasnovi svetilnikov uporabila oziroma predelala arhitektove oblikovne in dekorativne motive, da bi na ta način s sodobno avtorsko noto interpretirala tradicijo.

ALICJA PANASIEWICZ je vizualna umetnica, ki je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Krakovu na Poljskem. Od leta 1996 dela na Filozofski fakulteti Pedagoške univerze v Krakovu, kjer poučuje biodizajn, okoljsko umetnost in vizualne strukture. Med drugim vodi delavnice za študente o vizualni percepciji in okoljski umetnosti. Kot umetnica ustvarja svetlobne objekte in instalacije, pri čemer se osredotoča na fenomen svetlobe v prostoru in estetsko vrednost obeh.


sponzorji: JP Voka Snaga, Javna razsvetljava d. d., pizzerija Foculus