Andrej Štular: Soseska F

svetlobni instalaciji
park pred Fužinskim gradom // do 28. junija
ODPRTJE: petek, 31. maj, ob 21.30

 

V dveh postavitvah Andreja Štularja s skupnim naslovom Soseska F odzvanja prostorski kontekst lokacije in se navezuje na tematiziranje različnih meja. Delo z naslovom Terasa 1 si prilašča in modificira starejše mikrointervencije v parku: na eni od opečnatih teras, ki so nedavno zrasle v okolici, je avtor s pomočjo svetlobe definiral mejo, plot, ki se ves čas izmika gledalcu. Drugi projekt, Blok 2, ponazarja človeško ‘mravljišče’, kjer lahko gledalec posluša zgodbe prebivalcev iz soseščine. Participatorni projekt, za katerega je bila s pomočjo lokalnega zidarja sezidana opečna struktura, vsebuje vrsto pričevanj o življenju na Fužinah in tako izpostavlja meje med zasebnim in javnim.

 

ANDREJ ŠTULAR (1967) se pri svojem delu pogosto loteva povezovanja različnih likovnih tehnik s sferami domačijske psihopatologije, kot tudi z univerzalnejšimi temami, ki prevprašujejo človekovo bit, njegovo identiteto oziroma položaj v ustroju sodobnega sveta. Štularjevo delo zaznamuje vešče prehajanje med različnimi mediji in ukinjanje meja med njimi, s čimer izkazuje povsem samosvoj likovni besednjak. Avtorjeve stvaritve niso nikoli povsem enoznačne in gledalec se pred njimi marsikdaj čuti izzvanega.

 

POSEBNE ZAHVALE: Četrtna skupnost Moste, Dom starejših občanov Fužine, Center aktivnosti Fužine (CAF) – središče druženja in aktivnosti za starejše, Cona Fužine, prebivalci & prebivalke Fužin

koprodukcija: MAO