Fakulteta za arhitekturo: Metamorfoza botaničnega vrta

Pon. 23. maj 2016, ob 21.30
Botanični vrt // Odprtje


Študenti in študentke arhitekture so se razdelili v tri manjše skupine, vsaka izmed njih pa si je izbrala svojo lokacijo v parku, kamor so umestili tri prostorske instalacije. Troje projektov se na formalni ravni ukvarja s specifičnimi danostmi izbranih mikro lokacij, na vsebinski pa s procesi, ki potekajo v naravi oziroma z njihovim pomenom za sodobnega človeka. Tako se je prva skupina lotila tematizacije ciklične preobrazbe energije, ki je v naravi vidna predvsem kot rast in metamorfoza organskih oblik. Simbolno povezovanje začetka s koncem so se lotili s pomočjo oblikovnih prvin, kot so gostota forme, kompozicija in jakost svetlobe. Druga skupina se je osredotočila na zid, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pri čemer jih je vodil razmislek o dinamiki razmerja med grajenim in naravnim, med kulturo in naturo. S pomočjo elementa zidu in njegove dematerializacije tako preizprašujejo človekov vpliv na naravo, še zlasti pa načine, kako ga minimalizirati. Tretja skupina naslavlja kompleksno vprašanje nepreštevnih odnosov in interakcij v naravi: z jezikom simbolov, ki nakazujejo diskurz nedosegljivosti in nedoumljivosti narave, spodbujajo opazovalca k razmisleku o svojem odnosu do narave in o njenem funkcioniranju.

Sodelujejo: Tiffany Cvjetković, Laura Dovč, Alin Kostiov, Urška Malič, Sanja Milojevič, Aljaž Rudolf, Dušan Sekulić, Nik Solina, Martina Vitlov in Andraž Žmuc
Mentor: doc. dr. Tomaž Novljan


Koprodukcija: Fakulteta za arhitekturo, Botanični vrt