LAURENZ THEINERT: Jakobova lestev

Laurenz Theinert: Jakobova lestev

Laurenz Theinert: Jakobova lestev
instalacija
streha NLB nad picerijo Parma
22. maj–17. junij 2023


Naslov projekta je povzet po znani biblijski zgodbi o očaku Jakobu, ki je neke noči v puščavi v sanjah doživel preroško videnje o lestvah, ki vodijo iz zemlje do nebes. Lestve, most med tostranstvom in onostranstvom, segajo do tistega, kar je neizrekljivo in v krščanski mitologiji ponazarjajo hrepenenje človeške duše, hkrati pa služijo tudi kot kulisa Božjega razodetja. Theinertova lestev, sestavljena iz svetlobnih elementov, ki žarijo v temi, se na simbolni ravni levi v človekovo željo po odkrivanju neznanih prostorov in bivanju v koordinatah neznanih dimenzij. Lestve gledalca peljejo v svet onkraj, v transcendentalni svet, kjer se izgubljajo običajne zakonitosti fizičnega prostora in kjer človek ostane sam s sabo, s svojimi upanji in strahovi.

LAURENZ THEINERT (Hannover, 1963) je večmedijski umetnik, osredotočen na abstraktno reduktivno estetiko, ki ga je v želji po dematerializaciji popeljala od klasične fotografije do raziskovanja svetlobe. Študiral je na Državni akademiji za upodabljajoče umetnosti v Stuttgartu in na Univerzi v Leicestru. Leta 2011 je prejel nagrado MuVI3 za novomedijske umetnosti, dve leti zatem pa še nagrado Združenja vizualnih umetnikov dežele Baden-Württemberg. Živi in dela v Stuttgartu.


sponzor: NLB, d. d., Ljubljana