Ne gremo z Metelkove!

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije nadaljuje z napadi na kulturne, znanstveno raziskovalne in zagovorniške organizacije, ki domujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, in skuša po sodni poti doseči, da bi ostale brez prostorov za delovanje. Če bo ministrstvu uspelo uresničiti svoje namere, bo na cesti pristalo 18 uspešnih in mednarodno priznanih nevladnih organizacij ter 6 knjižnic. To potezo razumemo kot grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja, ki na Metelkovi 6 poteka že četrt stoletja. Žal gre le za eno v vrsti dejanj, s katerimi aktualna oblast dokazuje, da je pripravljena tolerirati samo sebe in svoje kimavce ter škodovati vsemu, nad čimer nima neposrednega nadzora. Družbena škoda, ki jo pri tem povzroča, je ne zanima.

Organizacije na Metelkovi 6 sledimo načelu, da sta kultura in znanje javni dobrini, ki morata biti dostopni prav vsaki prebivalki in prebivalcu Slovenije. Svoje poslanstvo uresničujemo z ustvarjanjem filmov, gledaliških in plesnih predstav, z organizacijo množično obiskanih kulturnih dogodkov, koncertov, festivalov, razstav, z izvajanjem mednarodno odmevnih raziskav, izdajanjem knjig in publikacij vseh vrst, z izobraževanjem o aktualnih družbenih temah ter zagovarjanjem človekovih pravic, enakosti in narave. Povezujemo se z neposrednimi sosedi – z muzeji in AKC Metelkova mestom – ter z vrsto drugih akterjev iz Slovenije in tujine. Do nastopa trenutne vlade smo uspešno sodelovali tudi z Ministrstvom za kulturo, ki je podprlo številne naše projekte. Brez kakršnekoli napovedi pa nam je ministrstvo 19. 10. 2020 poslalo dopis s pozivom, naj stavbo, v kateri uspešno ustvarjamo od leta 1997, zapustimo.

Nameram ministrstva smo se uprli, saj sklep Vlade Republike Slovenije iz leta 1994 določa, da se na Metelkovi 6 zagotovi prostore za organizacije iz Mreže za Metelkovo. Ta je odločilno prispevala k temu, da je danes kompleks bivše vojašnice v celoti namenjen kulturi in civilno družbenim organizacijam. Ministrstvo ignorira tudi določila iz naših najemnih pogodb, da je potrebno v primeru prekinitve najemnega razmerja izvesti nov razpis za najemnike in starim zagotoviti nove prostore pod enakimi pogoji, kakor ignorira tudi sklep parlamentarnega Odbora za kulturo, naj se aktivno vključi v iskanje nadomestnih prostorov za sedanje najemnike. Sprožilo je tožbe in bilo pred kratkim uspešno proti Centru za slovensko književnost, ki mora prostore na Metelkovi 6 zapustiti do konca marca letošnjega leta. Kako se bodo odvili drugi postopki, ne moremo napovedati, saj potekajo ločeno za vsako organizacijo posebej.

Eden od ključnih razlogov, da smo se uprli nameram Ministrstva za kulturo, je tudi ta, da smo v njih prepoznali politično obračunavanje z vsem, kar je drugačno od trenutne oblasti, zlasti s kritičnimi, razmišljujočimi in ustvarjalnimi glasovi in institucijami. Največ o tem pove dejstvo, da skuša ministrstvo škodovati nevladnim organizacijam, ki zagovarjamo demokratične vrednote, enakost in svobodo ustvarjanja. Da gre za politični obračun, kažejo tudi izjave nekaterih predstavnikov vlade, vključno z njenim predsednikom, ki o organizacijah na Metelkovi 6 govorijo s prezirom in nas skušajo okriviti za celo vrsto družbenih problemov, za katere so sami najbolj odgovorni. Na drugi strani o našem delovanju za dobrobit družbe pričajo številne nagrade, ki smo jih prejeli za naše delo (seznam je priložen temu pismu) ter široka javna in strokovna podpora, saj nas je v peticijah doslej podprlo preko 10.000 posameznikov, posameznic in organizacij iz Slovenije in tujine.

Ministrstvo za kulturo z ministrom Vaskom Simonitijem na čelu pozivamo, da preneha z napadi na neodvisne kulturne, znanstveno raziskovalne in zagovorniške organizacije na Metelkovi 6 in ustavi sodne postopke za izselitev. Napovedano prenovo stavbe pozdravljamo in pričakujemo, da se bo odvijala v sodelovanju s sedanjimi najemniki. Podporno okolje za nevladne organizacije je predpogoj za demokratični, kulturni in intelektualni razvoj naše družbe, zato politične stranke pozivamo, da še pred volitvami predstavijo svoja stališča, kako nameravajo v primeru, da bodo prišle na oblast, ravnati z Metelkovo 6, ter jasno vizijo o vlogi nevladnih organizacij v družbi. Mi se zavezujemo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo Metelkova 6 še naprej nevladna.

 

Organizacije na Metelkovi 6:

Center za slovensko književnost
Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije
Društvo NSK informativni center
Društvo za retroavantgardo (Laibach)
Društvo za sodobni ples Slovenije
En Knap
Exodos Ljubljana
Forum Ljubljana, (Stripburger, Svetlobna gverila)
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok
Maska
Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi
Mirovni inštitut
Plesni Teater Ljubljana
PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Škuc
Ustanova Gallus
Vertigo
Vitkar zavod
Združenje slovenskih ustanov – fundacij

 

Knjižnice na Metelkovi 6:
Knjižnica Mirovnega inštituta
Knjižnica Maske
Knjižnica Stripburgerja
Knjižnica SCCA
Knjižnica Mesta žensk
Lezbična knjižnica

 

Spletna stran: https://www.mirovni-institut.si/metelkova6/

Za več informacij nas lahko kontaktirate na  e-naslov info@mirovni-institut.si  in na telefonsko številko +386 1 234 77 20.