NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA (UL) – KATEDRA ZA OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL: Pronicanje svetlobe II.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA (UL) – KATEDRA ZA OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL: Pronicanje svetlobe II.
svetlobna instalacija
mentorja: prof. Marija Jenko (UL NTF) & Janez Grošelj
park ob rimskem zidu, Mirje [do 22. 6. 2024]
ODPRTJE: petek, 24. maj 2024, ob 21.30


Pronicanje svetlobe II. predstavlja odvod projekta, ki ga je ista skupina študentov in študentk zasnovala v Soteski; navdih tokratne postavitve izhaja iz same parkovne zasnove ob rimskem zidu, kjer so sodelujoči že obstoječe danosti prostora poudarili s svetlobnimi elementi in tako precej temačen park spremenili v svojevrsten svetlobni amfiteater. Če imamo v Soteski opraviti predvsem z netekstilnimi materiali, je tukaj več poudarka na samem tekstilu: s predelavo starega tekstila in drugih predmetov ter z dodanim elementom svetlobe  izpostavljajo nov pogled na znane materiale in predmete, s čimer preobražajo dani mikroambient.

SODELUJOČI: Eli Arapova, Julia Arnšek, Taša Blatnik, Neža Kavčič, Ida Križnič, Filip Minoski, Zarja Pertoci, Julija Potočnik, Alja Rojko, Taja Sejdić, Eva Strnad, Zala Šoškič in Tara Urbanč


koprodukcija: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL), MGML
sponzorja: Riwal d. o. o. in Javna razsvetljava d. d.