NTF, FS, FD, ZAG, ROBOTINA: PRESEJANJE SVETLOBE

svetlobna instalacija
Novi trg
15. junij−11. julij 2020

 

Projekt Presejanje svetlobe  na metaforičen način naslavlja prostore, ki so, kot pravijo ustvarjalci projekta, nekakšni urbani med-prostori, pravzaprav negativi urbane mreže. Instalacijo na Novem trgu v Ljubljani tvori struktura iz paličevja, v kateri lebdijo gibljiva sita, skozi katera proseva svetloba in tako na tleh ustvarja grafično mrežo senc z različnimi gostotami. Ti svetlobni odtisi simbolizirajo mesto, njegovo večplastno urbano zasnovo, strukture, ki nenehno prehajajo iz ene oblike v drugo. Med nihanjem sit prihaja do delnega  zastrtja vira svetlobe, s čimer ustvarjalci opozarjajo na naraščajočo svetlobno onesnaženost  okolja in predvsem mest.

Instalacija je nastala v sklopu evropskega projekta Po kreativni poti do znanja 2020, pri katerem sodeluje več profesorjev in študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem ter partnerja iz gospodarstva in negospodarstva.

sodelujoči:
študenti: Karmen Hočevar in Sara Maganja (Naravoslovnotehniška fakulteta), Jan Rugelj (Fakulteta za strojništvo), Sara Čuden in Ema Kregar (Fakulteta za dizajn)
mentorji: dr. Marjan Jenko, dr. Tomaž Požrl in Marija Jenko, dr. Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije) in mag. Dušan Janjič (Robotina d.o.o.)
glasba: Franci Krevh, Matevž Bajde (SToP)

 

———-

projekt sofinancirajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Evropski socialni sklad.
posebna zahvala: Janko Rožič, u.d.i.a., Franci Krevh, akad. glasb., Mirko Križaj
koprodukcija: NTF−Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za strojništvo, ZAG, Robotina