NTF – Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Fakulteta za arhitekturo (UL): Soseska/Soteska

NTF – Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Fakulteta za arhitekturo: Soseska/Soteska

NTF – Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Fakulteta za arhitekturo: Soseska/Soteska
svetlobni instalaciji
Soteska, ODPRTJE: ponedeljek, 23. maj, ob 21.30
livada v Šišenski soseski 6, ODPRTJE: sobota, 28. maj, ob 21.30 // do 18. 6.
mentorji: Katja Burger Kovič, Elena Fajt, Tadej Glažar, Marija Jenko, in Anže Zadel


Skupni projekt študentov Naravoslovnotehniške fakultete ter Fakultete za arhitekturo je razdeljen na dve lokaciji. En del bo na ogled v mestnem središču, drugi pa na livadi v Šišenski soseski 6, kjer je nedavno spričo načrtovanih sprememb namembnosti zemljišča vzniknila civilna iniciativa, ki nasprotuje pozidavi javnega prostora. Tudi zato so se študenti odločili prav za to lokacijo, saj želijo s projektom naglasiti degradacijo skupnega urbanega prostora in s pomočjo umetniške intervencije poudariti njegov pomen za lokalno skupnost. Sodelujoči so v Šiški oblikovali objekt piramidne oblike, kjer se ob barvnem spreminjanju svetlobnih virov zaradi učinka filtracije svetlobe ustvarja navidezno gibanje svetlobnih struktur. Pendant tega objekta, a obrnjen na glavo, bo umeščen v Sotesko: piramida se tu spreminja v lijak, ki bo urbani ambient obogatila s čipkasto svetlobno strukturo. Dualno zasnovani projekt tako izpostavlja refleksijo dihotomije med gentrificiranim središčem mesta in bolj oddaljenimi soseskami: kot so zapisali sodelujoči, želijo tako izpostaviti sorodnosti dveh različnih predelov mesta, ki si delita skupno urbano realnost.

sodelujoči: Filip Mikuž, Miha Benčina, Nikolaj Srdić Kranjc, Gal Lesnik (Fakulteta za arhitekturo), Jurij Fidel, Anže Mrak, Marigone Gashi, Ines Čeperlin, Ana Berwanger, Alenka Burger, Kaja Čotar, Matic Erjavec, Judita Kociper, Monika Končar, Ana Križnar, Alja Margon, Marija Okršlar, Klara Kališnik, Isak Podgoršek, Naja Kepeš, Zorica Gjorgievska, Ela Rozina, Zarja Černe (Naravoslovnotehniška fakulteta), Julia Glanfield (Kingston School of Art, London), Deren Gencel (Marmara School of Art, Istanbul), prebivalci Šišenske soseske 6 ter Anamarija Bačani, Matej Fijačko, Zala Gorenc, Jaka Grm, Iva Hajdinjak, Tijana Jamnik, Maxim Kaluža, Ana Krek, Dino Kurtović, Milana Lačević, Maša Macedoni, Alja Margon, Tim Pongrac, Alina Skralovnik, Katja Šarlija, Lev Šuklje Hugo, Ana Volenik, Kim Žerdin.

tehnična pomoč: Nataša Hrupič, Alenka More, Sara Valenci, Nina Glavič

foto: Elena Fajt


koprodukcija: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL), Fakulteta za arhitekturo (UL)