Svetlobna gverila na Kunigundi, festivalu mladih kultur

pred MKC Velenje, Šaleška c. 3, Velenje
16.−28. avgust 2022

Vračamo se na Kunigundo s projektoma Utrip drevesa Janeza Grošlja in Sabine Černič ter Kalejdoskop Brine Ivanetič.

Interaktivni projekt Utrip drevesa, ki sta ga Janez Grošelj in Sabino  Černič realizirala še v času študija, je bil premierno predstavljen 2016 na Svetlobni gverili. Tematizira človekovo povezanost z naravo, s čimer ju umešča v skupni univerzum. Drevo in človek sta na ta način razumljena kot del enovitega in povezanega sistema, v katerem potekajo številne povezave in soodvisnosti.

Z interakcijo srce drevesa pulzira v ritmu srčnega utripa obiskovalca.

Brina Ivanetič je pri zasnovi projekta Kalejdoskop izhajala iz premisleka o tem, kaj najbolj zaznamuje človeški vpliv na okolje oziroma naravo. Odgovor je našla v – smeteh, v katerih prepoznava najočitnejši simptom človeškega obstoja in delovanja. Vsakovrstni odpadki, bodisi vidni ali nevidni, so že zdavnaj postali vsakdanji del naše resničnosti, njihov vpliv na ekosisteme pa je vse bolj ogrožujoč. Projekt je umestila v koše za smeti in slednje spremenila v svojevrstne kalejdoskope, kjer se odpadki preobražajo v estetizirane abstraktne podobe. Trenutno je aktivna tudi na področju gledališke tehnike, predvsem luči.