TAJDA NOVŠAK: Živi materiali

Tajda Novšak: Živi materiali

Tajda Novšak: Živi materiali
interaktivna svetlobna instalacija
Salendrova ulica
22. maj–17. junij 2023


V vsebinskem smislu projekt Tajde Novšak izhaja iz enačenja fizičnih in psihičnih elementov – avtorica izhaja iz razumevanja psiholoških procesov, ki opredeljujejo posameznikovo osebnost ter njegove vedenjske vzorce kot neke vrste materijo, s katero lahko ravnamo enako kot s fizičnimi prvinami. Tako je zasnovala interaktivno prostorsko strukturo, ki ob zaznavi gledalca sproža različne svetlobne učinke. Gre za svojevrstno prispodobo posameznikovega psihičnega oziroma duhovnega ustroja, ki zadiha pred gledalčevimi očmi: anorganska konstrukcija, prekrita s tekstilnimi opnami tako ponazarja prostorsko pajčevino naše duševnosti, kjer lahko že najmanjši povod povzroči pravi čustveni kaos ali razsvetljenje. Kot pravi avtorica, nam lahko zavest o psihični prtljagi, ki jo vsak nosi sam in ki jo je moč tudi (pre)oblikovati, pomaga pri reševanju lastnih strahov ter izboljšavi komunikacije, predvsem pa nam lahko izboljša kvaliteto življenja.

TAJDA NOVŠAK (1994) je leta 2021 dokončala magistrski študij kiparstva na ALUO v Ljubljani. V času študija je poleg razstavljanja svojih umetniških del v več galerijah po domovini sodelovala tudi pri filmskih projektih na Utopia film, kjer je ustvarjala rekvizite in scenografije. S kiparjem Miho Satlerjem sta leta 2017 pod vodstvom umetnika Franca Purga postavila javno skulpturo pred Gimnazijo Celje – Center. Leta 2019 je prejela nagrado ALUO za projekt z naslovom Ograjen osebni prostor – Mnenje drugih. Je del ekipe Artopolis, ki stremi k vzpostavitvi umetniškega trga v Sloveniji.

elektronika in programiranje: Matic Šubelj