URŠKA SAVIČ in ANA LORGER: Senčna cona II.

Urška Savič in Ana Lorger: Senčna cona II.

Urška Savič in Ana Lorger: Senčna cona II.
projekcija
Gradaška ulica / nabrežje
22. maj–17. junij 2023


Senčna cona II. je nadgradnja starejše različice projekta, ki sta ga umetnici izvedli leta 2021 na festivalu Plavajoči grad na Snežniku. Tisto leto je bila glavna festivalska tema zgodovinska obravnava fenomena tihotapljenja. Med mitološke podobe, kot je Martin Krpan, sta Lorger in Savič umestili senčne podobe ljudi na poti in opozorili, da je tihotapljenje v okoliških gozdovih še kako aktualno.

V tokratni izvedbi se projekt, ki nagovarja sodobne migracije, vsebinsko razširja na vprašanje nadzora prostora, ki kot eno izmed orodij za omejevanje ljudi pri prečkanju mej uporablja fizične ovire. Umetnici sta na slovenski južni meji pridobili nekaj kosov rezilne žice, ki se navkljub obljubam o njeni odstranitvi marsikje še vedno zarezuje v prostor. Kot osnovni vizualni element se koščki odrezane žice zlovešče premikajo po obnovljenih stopnicah ob reki Gradaščici. Šumenje vode aludira na obmejno območje, kjer se ljudje ne srečujejo le s prečkanjem naravnih ovir, temveč jim prestop meja onemogoča tudi človeški faktor. Svetlobni negativi želijo spodbuditi razmislek o tem, kako nas meje ločujejo in odvajajo drug od drugega. Kot pravita umetnici, se v politiki migracij še vedno soočamo s temeljnim problemom nasilja oblasti, ki z mejami onemo-goča, da bi se med seboj prepoznali kot subjekti – da bi sobivali in se drug od drugega učili.

video: Ana Lorger, Urška Savič
montaža videa: Urška Savič
tehnična pomoč pri video mapiranju: Lina Rica

ANA LORGER (1995) je komparativistka in dramaturginja, samozaposlena v kulturi. Ukvarja se z literarno in gledališko kritiko, feminizmom ter gledališko-literarnim ustvarjanjem. V prostem času je tonska tehnica. URŠKA SAVIČ (1992) je fotografinja in kiparka, samozaposlena v kulturi. Ukvarja se s teorijo in kritiko fotografske in novomedijske umetnosti ter z ustvarjanjem zvočnih pokrajin. V prostem času je tonska tehnica.


sponzor: MadMapper / GarageCube, Javna razsvetljava d. d.