Yoko Seyama: Melody Dots

Yoko Seyama: Melody Dots 14 – Colour / Melodične točke 14 – barva & Saiyah #2

Yoko Seyama: Melody Dots 14 – Colour / Melodične točke 14 – barva & Saiyah #2

instalaciji

 

Instalaciji temeljita na uporabi t.i. dihroičnega stekla, ki prepušča oziroma odbija različne spektre svetlobe. Umetnica dosega z njim osupljive vizualne učinke: njena preprosta in vizualno prepričljiva dela prostor pretvarjajo v meditativne ambiente, kjer se odvija neprekinjeni performans žive barvne tvarine. Melodične točke 14 – barva predstavljajo gibljivo skulpturo, katere osrednji element tvori več manjših steklenih barvnih diskov. Njihovo gibanje ustvarja abstraktno koreografijo, pospremljeno s kompozicijo skladatelja Dirka Haubricha. Ambientalna poslastica Saiyah #2 preobraža galerijo v gibko geometrično krajino, ustvarjeno s pomočjo večjih steklenih plošč in zrcal, kjer se živopisne ploskve levijo v svojevrstno manifestacijo barvnih harmonij.

 

Yoko Seyama (Tokio, 1980) je multimedijska umetnica in scenografka, specializirana za prostorske postavitve in ambientalno umetnost. Pri ustvarjanju s svetlobo raziskuje sodobne tehnološke elemente in naravne materiale. Kot scenografka sodeluje pri projektih sodobnega plesa in glasbe. Doštudirala je arhitekturo na Univerzi Musashino Art v Tokiu, podiplomski študij na interdisciplinarni smeri s področja znanosti in umetnosti pa zaključila na Kraljevi akademiji za umetnost v Haagu. Živi in dela v Berlinu.

 

SOFINANCER: Japan Foundation