LAURENZ THEINERT: Prebujenje (orig. Awakening)

Laurenz Theinert: Prebujenje

Laurenz Theinert: Prebujenje (orig. Awakening)
projekcija
fasada Cankarjevega doma
22. maj–17. junij 2023


Projekt z naslovom Prebujenje nemškega umetnika Laurenza Theinerta se loteva problematike konstitucije in transformacije prostora, kot ga zmore definirati medij svetlobe. Geometrična polja intenzivne svetlobe zlagoma drsijo po površini stavbnega volumna, kar privede do učinka dinamičnega gibanja stavbne gmote, ki postane na videz nestabilna in fluidna. Umetnik se tako poigrava s samo kvaliteto in razsežnostjo prostora in pri tem izziva gledalčevo percepcijo. Prostor se znajde ujet v zanko večnega gibanja in se kot nestabilna entiteta vedno znova na novo vzpostavlja in definira. Meditativno in poetično delo terja pozornega gledalca, ki se ob prepuščanju svetlobi predaja svojevrstni harmoniji.

LAURENZ THEINERT (Hannover, 1963) je večmedijski umetnik, osredotočen na abstraktno reduktivno estetiko, ki ga je v želji po dematerializaciji popeljala od klasične fotografije do raziskovanja svetlobe. Študiral je na Državni akademiji za upodabljajoče umetnosti v Stuttgartu in na Univerzi v Leicestru. Leta 2011 je prejel nagrado MuVI3 za novomedijske umetnosti, dve leti zatem pa še nagrado Združenja vizualnih umetnikov dežele Baden-Württemberg. Živi in dela v Stuttgartu.


koprodukcija: Cankarjev dom
sponzorja: NLB, d. d., Ljubljana, pizzerija Parma