ALUO − ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE: Odsev

ALUO, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje: Odsev

ALUO, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje: Odsev
svetlobna instalacija
Trg Francoske revolucije, Ljubljana
23. maj−18. junij 2022

mentorja: doc. mag. Boštjan Drinovec, izr. prof. mag. Barbara Prinčič


Zavedamo se, da smo del kapitalistične družbe, ki je vse prej kot trajnostna. Kot posamezniki v večini ne prevzemamo odgovornosti za svoja dejanja. Lahko bi rekli, da smo egocentrični, vsak pod svojim žarometom, zagledani v svojo podobo in izgubljeni v izpolnjevanju svojih materialnih potreb ter želja. Živimo v svetu reklam in reklamnih panojev, ki nas spremljajo na vsakem koraku, ob vsakem pogledu. Spodbujajo nas, da kot družba ostajamo enaki in nas usmerjajo k določenim, ukalupljenim načinom razmišljanja.

Instalacija Odsev povzema prav to propagandno obliko, a poskuša doseči nasprotno. Gledalca želi na igriv, večplasten način s preklapljanjem učinkov svetlobe, odseva, osvetlitve in besedne igre spodbuditi k razmišljanju o njegovih dejanjih in posledicah teh.  /sodelujoči/

sodelujoči: Tena Palijan, Satya Pene in Daša Šešerko


koprodukcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL)