ANDREJ ŠTULAR & ALUO: TRENUTEK

svetlobna instalacija
Novi trg, ulične svetilke
15. junij−11. julij 2020

 

Spremenjene v začasna razstavišča se ulične svetilke na fasadah Novega trga v času festivala ponovno odevajo v drugačno, živahnejšo podobo: njihove prosojne stene tokrat odstirajo vrsto zgodb, ki so jih zasnovali umetnik Andrej Štular ter študentke videa z ljubljanske ALUO. Štularjev prispevek k projektu tvori serija senčnih risb oziroma silhuet, ki z minimalistično naracijo evocirajo različne situacije in prigode iz vsakdanjega življenja. Štularjeve risbe so študentkam služile kot navdih pri zasnovi kratkih video del oziroma animacij. Risbe, nadgrajene z gibljivimi podobami, tako v uličnih svetilkah ustvarjajo svojevrsten likovni dialog, ki vodi k novim pomenskim ravnem.

sodelujoče: Ana Marija Palir, Zala Klančnik in Hana Zadnikar, Lucija Klauž, Nina Munih
mentor: izr. prof. Sašo Sedlaček (ALUO, Video in novi mediji)

ANDREJ ŠTULAR (1967) se pri svojem delu pogosto loteva povezovanja različnih likovnih tehnik s sferami domačijske psihopatologije, kot tudi z univerzalnejšimi temami, ki prevprašujejo človekovo bit, njegovo identiteto oziroma položaj v ustroju sodobnega sveta. Štularjevo delo zaznamuje vešče prehajanje med različnimi mediji in ukinjanje meja med njimi, s čimer se izoblikuje njegova izrazito samosvoja likovna govorica. Avtorjeve stvaritve niso nikoli povsem enoznačne in gledalec se pred njimi marsikdaj čuti izzvanega.

 

———-

koprodukcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje