Andrej Štular: Neznanec (nn)

svetlobni objekti
17. 5.–17. 6. 2017, galerija Vžigalica
1. 6.–17. 6. 2017, Palača Cukrarna

ODPRTJE GALERIJA VŽIGALICA: sreda, 17. maj, ob 21.30;
ODPIRALNI ČAS GALERIJE VŽIGALICA: torek-nedelja, 12.00-23.30

ODPRTJE PALAČA CUKRARNA: četrtek, 1. junij, ob 21.30
INSTALACIJE NA FASADI CUKRARNE DELUJEJO: 21.30-24.00


V galeriji Vžigalica se Štular predstavlja s svetlobno figuralno skulpturo, na fasado stavbe nekdanje Palače Cukrarna pa je umestil še serijo osvetljenih silhuet, katerih kompozicija spominja na filmsko kadriranje. Čeprav gre oblikovno in tehnično za dokaj raznorodni deli, sicer izvedeni s pomočjo najdenih oziroma recikliranih materialov, se njun skupni imenovalec skriva v sami vsebini – v tematiziranju figure neznanca. Avtorjeva minimalistična interpretacija neznanca izhaja iz skopega vedenja o anonimni, neznani osebi, ki skriva polnokrvno življenje, zvrhano lastnih spominov. Kot pravi avtor, neznancu spomini včasih privrejo na plan, a jih težko razbiramo, ker niso naši.

ANDREJ ŠTULAR (1967) se pri svojem delu pogosto loteva povezovanja različnih likovnih tehnik s sferami domačijske psihopatologije, kot tudi z univerzalnejšimi temami, ki prevprašujejo človekovo bit, njegovo identiteto oziroma položaj v ustroju sodobnega (turbokapitalističnega) sveta. Štularjevo delo zaznamuje vešče prehajanje med različnimi mediji in ukinjanje meja med njimi, s čimer izkazuje povsem samosvoj likovni besednjak. Avtorjeve stvaritve niso nikoli povsem enoznačne in gledalec se pred njimi marsikdaj čuti izzvanega.