Janez Grošelj: Alkimija atmosfer

Janez Grošelj: Alkimija atmosfer

Janez Grošelj: Alkimija atmosfer
svetlobna instalacija
Vrt ob Križevniški cerkvi
22. maj–17. junij 2023
/vstop na vrt ob sredah in sobotah; ostale dni je ogled mogoč od zunaj/


Nekoč je imela Venera atmosfero, ki je bila podobna tisti na Zemlji, a je skozi čas doživela dramatične preobrazbe in postala neprijazno okolje. Projekt Alkimija atmosfer se osredotoča na transformacijsko moč naravnih procesov ter na potencial za evolucijo in spremembe, ki lahko nekoč doletijo tudi naš planet. Želi prikazati abstraktno in efemerno naravo sprememb v atmosferi, poudariti spremenljivost celo najbolj stabilnih naravnih pojavov in obiskovalce spodbuditi k razmisleku o možnosti, da bo tudi naša atmosfera nekoč doživela podobne preobrazbe kot Venerina.

V tem prenosu Venerine atmosfere na Zemljo se je zgodilo nekaj abstraktnih sprememb, ki gledalcem omogočajo, da v instalaciji odkrijejo različne ravni raziskovanja vesolja in tehnologij. Projekt tako spodbuja razmislek o skrivnostih vesolja in gledalcu omogoča nov pogled na njegove razsežnosti. /J. Grošelj/

JANEZ GROŠELJ je po izobrazbi magister arhitekture, ki se pospešeno oddaljuje od stavbne projektive in svojo poklicanost odkriva v manjšem in bolj intimnem polju svetlobe in svetlobne umetnosti. K samostojnejšemu udejstvovanju na tem področju ga je spodbudilo sodelovanje pri študentskem projektu Svetlobne gverile Park Geometrika leta 2015 in od takrat večinoma ustvarja pod okriljem festivala. S svojimi instalacijami je sodeloval na več festivalih po Sloveniji in na tujem, poleg aktivnega ustvarjanja pa deli svoje znanje in izkušnje tudi kot mentor na delavnicah.


koprodukcija: Festival Ljubljana
sponzor: Riwal