knnz & uno.tisto: Sam si plačilo za vse

knnz & uno.tisto: Sam si plačilo za vse

knnz & uno.tisto: Sam si plačilo za vse
video projekcija
ploščad med Cankarjevim domom in NLB // 23. 5.–11. 6. & 17. in 18. 6.


Izhodišče za projekt temelji na Jungovi teoriji arhetipa sence, ki sta jo avtorja aplicirala na odnos do lastne subjektivitete. S pomočjo animiranega 3D-video zapisa, ki vzpostavlja dialog z okoliško arhitekturo, sta želela mapirati in raziskati odnos, kakršnega imamo posamezniki do ‘senčnih’ delov lastne osebnosti, pri čemer sta izpostavila proces sprejemanja posameznikove biseksualne usmerjenosti. V ospredje pripovedi sta umestila različne notranje dileme in vsakovrstne samorefleksije, ki se kot odraz spolne usmerjenosti porajajo v subjektu kot izrazito družbenemu bitju. Vizualni esej nas nagovarja skozi pomenljivo dihotomijo izpostavljanja in sprijaznjenja z običajno zamolčanimi deli posameznikove osebnosti.

knnz je diplomirala na oddelku Grafične in interaktivne komunikacije na Naravoslovnotehniški fakulteti, trenutno zaključuje podiplomski študij na ALUO, smer Video, animacija in novi mediji. Svoja dela največkrat predstavlja v obliki video instalacij in VJ-nastopov, kar ji omogoča raziskovanje različnih prostorskih razsežnostih. Sodeluje pri dogodkih in srečanjih V2V skupnosti v Osmo/zi, kot VJ-ka pa nastopa tudi na dogodkih kolektiva Nimaš izbire. uno.tisto je od najstniških let deloval na področju ilustracije in grafičnega oblikovanja, v zadnjih letih pa se je usmeril v raziskovanje kreativnega potenciala računalniške grafike in digitalne produkcije. Kot profesionalni ustvarjalec deluje kot oblikovalec likov ter na multimedijskih projektih, glasbenih videospotih, VR aplikacijah in na drugih hibridnih kreativnih področjih.


koprodukcija: Cankarjev dom