Mojca Zlokarnik: Mesto in barva

Mojca Zlokarnik: Mesto in barva

 

video projekcija

Mojca Zlokarnik deluje predvsem kot slikarka in grafičarka. Njena prepoznavna minimalistična  likovna dela temeljijo na raziskovanju barvnih in tonalnih učinkov, na preudarjenem kombiniranju osnovnih likovnih prvin. Njena izrazito ploskovita in geometrična dela gledalca uvajajo v razkošje barv in dinamiko spreminjajočih se razmerij med njimi. Za njen tokratni projekt je značilen prehod iz statične v gibljivo sliko: izhodišče monumentalne projekcije so avtoričina slikarska in grafična dela, ki jih je pretvorila v dinamično video zanko. Kot pravi avtorica, se njen projekt navezuje na knjigo Nevidna mesta Itala Calvina, le da gre v njenem primeru za barvo kot tisti osrednji element, ki sproža vživetja in doživetja.

 

Mag. Mojca Zlokarnik (1969, Ljubljana) je akademska slikarka in grafičarka, izredna profeso-rica in urednica. Zaključila je dodiplomski (1993) in podiplomski (1995) študij slikarstva in magistrirala iz grafike (1998) na ALUO v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala v Pragi, New Yorku, Parizu, Bolgariji, Nemčiji in številnih manj formalnih potovanjih. Med leti 2001─2015 je bila odgovorna urednica revije Likovne besede, zdaj je pomočnica glavne in odgovorne urednice in članica uredniškega odbora. Od leta 2009 je sourednica zbirke Ljubljana osebno, alternativni vodič. Od marca 2017 je predsednica DLUL. Leta 2016 je bila nominirana za QSPA, mednarodno nagrado, ki jo za dosežke na področju grafike podeljuje kraljica Sonja Norveška.

 

koprodukcija: Kino Šiška

POSEBNE ZAHVALE: Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.