Razpis za projekte v 2018

Mednarodni festival Svetlobna gverila, ki ga organizira Forum Ljubljana, je namenjen predstavljanju del sodobne umetnosti, katerih bistveni medij je svetloba. Program festivala, ki se odvija v središču Ljubljane, vsebuje vrsto svetlobnih instalacij, razstav in projekcij; v letu 2018 bo 12. edicija festivala potekala od sredine maja do sredine junija. Tema festivala v letu 2018 so barve.

Z razpisom želimo vzpodbuditi produkcijo novih umetniških projektov, ki jih bomo v letu 2018 predstavili v okviru festivala. Razpis je spričo logistike in produkcijskih pogojev namenjen avtorjem in avtoricam oziroma avtorskim skupinam, ki delujejo na območju Slovenije. V poštev pridejo projekti, katerih izraznost temelji na mediju svetlobe, in ki raziskujejo in tematizirajo barve. Zanimajo nas inovativni projekti s področja vizualnih ter intermedijskih umetnosti. Projekti bodo predstavljeni v javnem prostoru oz. na prostem, predvidoma v kareju, ki ga omejujejo Zoisova cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg in Breg. Zaželeno je, da avtorji pri snovanju projekta razmišljajo o njegovi postavitvi na predhodno izbrano lokacijo znotraj omenjenega kareja. (Trg francoske revolucije ne pride v poštev.)

Organizator festivala nudi pomoč pri produkciji, poskrbel pa bo tudi za promocijo projekta kot tudi za njegovo postavitev. Forum Ljubljana lahko pri izvedbi projekta ponudi tudi lastno tehnično opremo, v kolikor bo ta razpoložljiva. Za izbrane projekte organizator namenja do največ 1.000 EUR bruto produkcijskih sredstev in 1.000 EUR bruto honorarja.

Pri izboru bomo upoštevali izvirnost konceptualne in vizualne zasnove projekta ter njegovo izvedljivost. Izbrali bomo največ tri projekte. Organizator si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bomo upoštevali.

Rok za oddajo predlogov je 1. september 2017. O rezultatih razpisa bodo prijavitelji do konca septembra 2017 obveščeni po elektronski pošti.

Prijave naj vsebujejo:
– vsebinski in tehnično-izvedbeni opis projekta
– vizualno dokumentacijo (če je na voljo) oz. vsaj skico
– kratek življenjepis prijavitelja
– kontakte prijavitelja (obvezna telefonska številka in elektronski naslov)

Prijave pošljite na:
svetlobno.mesto@gmail.com ali
Forum Ljubljana, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana
z obveznim pripisom: prijava na razpis za Svetlobno gverilo 2018

Dodatne informacije: matjaz.brulc@gmail.com // 031 227 413