Svetlobna gverila 2017

SPOMINI

17. maj–17. junij 2017
Ljubljana (različne lokacije)


Enajsti mednarodni festival Svetlobna gverila se v letu 2017 osredotoča na temo Spomini. Z vsebino festivala izpostavljamo pomen in vlogo spomina, kakor se ta kaže bodisi na ravni posameznikove subjektivne izkušnje bodisi na širši družbeni ravni. Spominjanje je svojstvena človeška lastnost: z njeno pomočjo posameznik osmišlja in konceptualizira pretekle izkušnje, hkrati pa marsikdaj utemeljuje sedanjost in celo prihodnost. S pomočjo spominjanja človek gradi svojo individualnost in določa svoj položaj v svetu. Sodobni človek živi sredi uskladiščenega spomina: mnoga orodja, od knjig do interneta, kot tudi številne institucije, so namenjene hrambi spomina na pretekle čase in izkušnje. Kljub temu je spomin nekaj krhkega in netrajnega, zaradi česar je nemalokrat podvržen manipulaciji. Program festivala vsebuje vrsto projektov, ki raziskujejo in odkrivajo različne vidike spomina in spominjanja. Sodelujoči umetniki se ozirajo k tehnični, umetniški in kulturni dediščini, ki jim služi kot vir navdiha, ali pa se podajajo na pot raziskovanja (lastne) preteklosti in izkušenj, s pomočjo katerih nemalokrat prevprašujejo tudi svojo identiteto. Oziranje v preteklost predpostavlja kategorijo časa, ki je minil, a slednji hkrati odpira tudi pot v prihodnost, s čimer se razpirajo različne dimenzije časa in prostora. Kategorija spomina se v sodobni vizualni govorici kaže kot zahtevna, a domala neizčrpna in še kako povedna tema, ki zmore pri gledalcu vzbuditi tako čustva kot domišljijo.

Tokratni festival je zasnovan v dveh delih: glavnina festivala poteka kot doslej v galeriji Vžigalica in na prostem v bližnji okolici, še en sklop projektov pa je na ogled v stavbi nekdanje Palače Cukrarna na Ambroževem trgu. Tudi letos sodelujemo z ustaljenim naborom ljubljanskih fakultet, akademij in šol, kjer so se mladi ustvarjalci lotili lastnega ubesedovanja plasti spominov. Po spomladanski etapi v mestnem središču sledi še manjši sklop jesenskih postavitev. Ob mednarodnem simpoziju Lux Evropa se namreč dogajanje seli v Svetlobni park ob Gradaščici v Trnovem, kjer Aleksandra Stratimirović pripravlja novo stalno postavitev, tej pa se pridružujejo še instalacije študentov ljubljanskih fakultet za arhitekturo in elektrotehniko.

SODELUJOČI AVTORJI: Ralf Westerhof (NL) Ian Burns (AU/US), Luka Savić, Borut Bučinel & Miha Zupan, Andrej Štular, Matej Andraž Vogrinčič, Davor Sanvincenti (HR), Milosh (PL/FR) & Patrick Vidal (FR), Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Laurenz Theinert (DE), Dominik Mahnič, Ana Brumat & Tim Winkler, Jakub Nepraš (CZ), Stéphane Masson (FR), Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Bildwerk & MO:YA Visuals (AT), Viktor Popović (HR), Jani Pirnat, Vollrad Kutscher (DE), RogLab, NTF-Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Vesna Makarov/NTF, Lorenka Stropnik, Francesco Della Toffola & Francesco Iberto Capalozza (IT)

Na fotografiji: Ian Burns: Postanki (orig. Pausations), fotografija dela je objavljena z dovoljenjem umetnika in dunajske galerije Hilger NEXT.

FESTIVALSKE LOKACIJE