Luka Savić: Kot v nebesih, tako na zemlji

Kot v nebesih, tako na zemlji na Vilnius Light Festivalu

Luka Savić pri svojem delu pogosto reinterpretira oziroma komentira dela drugih umetnikov in se po navdih za svoje ustvarjanje zateka v zgodovino umetnosti. Tokrat si je za referenco izbral Marka Pogačnika, slovenskega neoavantgardista, ki se je v kasnejši fazi posvetil raziskovanju ezoteričnih, kozmoloških principov v umetnosti. Savićev projekt Kot v nebesih, tako na zemlji zaznamuje prečenje meja med vidnim in nevidnim, materialnim in duhovnim, nenazadnje pa tudi med različnimi epizodami iz zgodovine umetnosti. Sam motiv stiska rok lahko v tem kontekstu razumemo tudi kot dejanje harmonije, pomenljivo gesto, ki združuje nebo in zemljo.

Vilnius Light Festival

foto: DK

 

Search

+