Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za elektrotehniko: Senčni odsevi

Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za elektrotehniko: Senčni odsevi

Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za elektrotehniko: Senčni odsevi
svetlobna instalacija
Park ob Križankah, Emonska ulica, Ljubljana
23. maj−18. junij 2022

mentorja: izr. prof. dr. Tomaž Novljan in doc. dr. Matej Kobav


Za izhodišče projekta je služilo raziskovanje virtualnih prostorov in volumnov senc, ki jih na svojo okolico ob izmeničnem vklapljanju različnih svetlobnih virov mečejo realna telesa. Vsako telo ima pod določenimi svetlobnimi pogoji svoj senčni antipod, ki je lahko temu telesu podoben ali pa povsem različen. Virtualni senčni volumni se lahko medsebojno prepletajo, nadgrajujejo, njihova temnost je lahko različnih stopenj. Sence lahko prehajajo tudi na ostala telesa, zaradi česar postajajo ta bolj ali manj temna. Tako nastajajo mehko zamejeni prostori polsenc in ostro očrtani prostori globokih senc. Realne in virtualne senčne ploskve definirajo senčne volumne, ki predstavljajo posebno vrsto prostorov, med katerimi lahko prehajamo brez fizičnih ovir, pa vendar prav ti senčni prostori povsem zlahka spremenijo vse materialne atribute prostora. Obiskovalci bodo s svojo prisotnostjo v svetlobni instalaciji interaktivno sodelovali pri oblikovanju senčnih odsevov. /sodelujoči/

sodelujoči: Lanlan Wei, Alba Bullich Mounier, Julian Siegel, Maria Chiscan, Matej Vodnik, Olivia Vela Ferreiro, Paco Morcillo Cascales


koprodukcija: Fakulteta za arhitekturo (UL), Fakulteta za elektrotehniko (UL)