JANEZ GROŠELJ: VALOSKOP

svetlobna instalacija
park ob Križankah
15. junij−11. julij 2020

 

Valoskop, nov svetlobni projekt Janeza Grošlja, razodeva abstrahirano svetlobno vizualizacijo valovanja kot fenomena, ki skozi medij oziroma prostor prenaša energijo, svetlobo, zvok, podatke … Specifika različnih pojavnih oblik valovanj, vsakovrstnih oscilacij okoli stabilnega ravnovesja, se navkljub njihovi siceršnji vsenavzočnosti kaže v tem, da so človekovim čutom nedosegljivi. Valoskop skuša tako gledalcu približati svet nevidnega; niz svetlobnih obročev, razporejenih v prostoru, tvori svetlobno abstrakcijo, katere namen je skozi preprosto, a vizualno učinkovito formo vzdramiti človekovo zavedanje in občudovanje tega zanimivega fenomena.

 JANEZ GROŠELJ je po izobrazbi magister arhitekture, ki se pospešeno oddaljuje od stavbne projektive in svojo poklicanost odkriva v manjšem in bolj intimnem polju svetlobe in svetlobne umetnosti. K samostojnejšemu udejstvovanju na tem področju ga je spodbudilo sodelovanje pri študentskem projektu Svetlobne gverile Park Geometrika leta 2015 in od takrat večinoma ustvarja pod okriljem festivala. Tako je kasneje nastal tudi projekt Utrip drevesa, ki je doživel več postavitev po Sloveniji, lani pa tudi na festivalu Light Art District Skopje v Makedoniji. Poleg aktivnega ustvarjanja deli svoje znanje in izkušnje tudi kot mentor na delavnicah.