STRAN22: Ambigram

Stran22: Ambigram

Stran22: Ambigram
svetlobna instalacija
Galerija Vžigalica, Ljubljana
23. maj−18. junij 2022


Stran22 se v Ambigramu posluži oblikovanja podobe skozi rudimentaren optični dispozitiv z imenom camera obscura, utemeljen na luknji, skozi katero se s pronicanjem svetlobe prenaša slika. Naslovna zloženka meri tako na podvojitev –  ambi- (oba, obe strani) in -gram (zapis, prikaz) – kot dvoumnost, ambigviteto videza. »Videz se prelomi na dvoje: na navideznost in resnico o obstoju te navideznosti.« (Bunta, Uničiti nič, 28.) Toliko o ukani, ki spregleda, da se »naša sebstva tkejo iz anonimne »tvàri« in se v njej, skozi vzvratni pogled, tudi brez preostanka raztapljajo«. (Ibid., 8.) /Karlo Hmeljak/

STRAN22 je interdisciplinarni kolektiv, ki združuje ustvarjalce vizualne in performativne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, avtorske glasbe in poezije. Ob prepletu različnih veščin jih povezuje želja po odkrivanju novih umetniških izrazov, odmaknjenih od konvencionalnih pristopov.


koprodukcija: MGML
odpiralni čas: tor.–ned., 12.00–23.30